Akrilinis giluminis gruntas IGIS AG

Gruntas skirtas porėtų ir drėgmę sugeriančių paviršių (betono, tinko, gipskartonio plokščių) įgeriamumo suvienodinimui prieš glaistymą ar tapetavimą. Puikiai tinka mineralinių pagrindų gruntavimui prieš klijuojant apdailos plyteles klijais be tirpiklių. Išorės ir vidaus darbams.

Giliai įsigeriantis į pagrindą, greitai džiūstantis, sutvirtinantis paviršių akrilinis gruntas. Nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai. Išdžiūvęs suformuoja vandens garams laidų sluoksnį, sutvirtina paviršių.

Paskirtis

Akrilinis giluminis gruntas IGIS AG skirtas porėtų ir drėgmę sugeriančių mineralinių paviršių (betono, tinko, gipskartonio plokščių) įgeriamumo suvienodinimui prieš glaistymą ar tapetavimą. Puikiai tinka mineralinių pagrindų gruntavimui prieš klijuojant apdailos plyteles klijais be tirpiklių. IGIS AG skirtas išorės ir vidaus darbams.

Dengimo būdas

Gruntuojama teptuku, voleliu, arba beoriu purkštuvu, nepaliekant nepadengtų plotų. Gruntuoti esant ne žemesnei kaip +8ºC aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

5-20 m²/l. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis:
Vidaus ir išorės darbams.

Rišiklis:
Akrilinė dispersija.

Spalva:
Balta

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC):
<1 g/l

Tankis (20 ºC):
~1,0 g/cm3

Nelakiųjų medžiagų kiekis:
5,0-7,0 %

pH (20 ºC):
7,0-8,5

Džiūvimo trukmė (23 ºC @  50% RH):
1 val. esant +20 ºC aplinkos temperatūrai bei 65% santykiniam oro  drėgniui. Visiškai išdžiūsta po  24 val. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laikas ilgėja.

Sąnaudos:
5-20 m²/l Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis:
Vanduo.

Darbo įrankiai:
Teptukas, volelis, beoris purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas
ir darbo eiga:
Gruntuojamo paviršius turi būti sausas (drėgmė turi būti 4–8)%. Prieš naudojimą gruntą reikia gerai išmaišyti rankiniu arba  mechanizuotu būdu. Gruntas tvirtina ir suvienodina paviršių. Gruntuojama rankiniu būdu voleliu, teptuku arba naudojant  beorį purkštuvą.  Ant paruošto pagrindo gruntas IGIS AG dengiamas per visą paviršių tolygiu sluoksniu. Dengiamo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8 ºC.  Negalima dengti veikiant tiesioginiams saulės  saulės spinduliams,  pučiant  stipriam  vėjui, esant dideliam oro drėgniui bei lyjant lietui. Esant normalioms aplinkos sąlygoms paviršius išdžiūsta per 1 valandą.  Gruntas visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 14 parų kai aplinkos temperatūra yra +20 ºC bei oro drėgnis ne didesnis kaip 65%. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laikas ilgėja.

Įrankių valymas:
Vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai:
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas:
Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų:
EUH208 – sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė
1,5 kg; 5 kg; 8 kg; 16 kg kibirai;

Sandėliavimo sąlygos:
Laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5ºC iki +30ºC temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos:
Saugoti pakuotę nuo pažeidimo, nesušaldyti.

Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė:
12 mėnesių.

Gamintojas:
I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys, +370 45 584580, www.igis.lt

Please follow and like us: